Bland i 3 minutter og du sparer 37,5 time!

5. november 2017

Ved å bytte fra tradisjonell ferdigblandet veggsparkel til ARDEX pulverprodukter, tjener du minst 37,5 time, hvis du skal sparkle en stue på 50 kvadratmeter. Dessuten viser du respekt for kunden. Istedenfor å reise mellom flere jobber, som både tar tid og innebærer økte kostnader, kan du fokusere på ett oppdrag av gangen og ferdigstille veggflatene raskt og effektivt.

Det innebærer at kunden kan ta sin stue i bruk igjen, mye raskere. I dag dekker man til gulvet og lar ofte produkter og verktøy stå igjen – ikke særlig trivelig for kunden. Det skyldes gjerne at ferdigblandede sparkelmasser synker og derfor kreves flere sparklinger og slipinger, og dessuten må sparkellaget tørke mellom sparklingene. Det har bidratt til at mange malere reiser fram og tilbake mellom prosjekter.

Ardex leverer produkter som ikke synker, selv ved sparkling i tykke lag. Ardex-produkter kan sparkles vått-i-vått, slik at du slipper å vente på at det skal tørke – god prosjektøkonomi og en vinn-vinn-situasjon!

Bli overbevist du også!