ARDEX

Teknisk avdeling

Teknisk avdeling

Teknisk avdeling

Våre tekniske rådgivere er klar til å hjelpe deg med råd og veiledning - via telefon eller på byggeplassen.

Din tekniske rådgiver
Våtromsregler, produktegenskaper, produktvalg, dampdiffusjon, herdetid, vanntilsetning… moderne bygg reiser mange spørsmål!

ARDEX gir deg et entydig svar – bare ring eller skriv til oss.

ARDEX Skandinavia AS, Filial Norge
Jerikoveien 10 b, 1067 Oslo
Telefon: 22 61 05 00
E-post: tc@ardex.no