Nytt flislim setter både slagregn og sludd til veggs!

15. oktober 2017

ARDEX lanserer nå ditt ultimate våpen mot forsinkelser og problemer med kvaliteten, pga. ustadige værforhold: Flislimet ARDEX X 90 OUTDOOR som herder hurtig, selv ved lave temperaturer, har høyeste motstandsdyktighet overfor vekslingen mellom tine og frost.
Nå er du ikke lenger prisgitt værgudenes gunst i kalde og fuktige høst- og vintermåneder – i hvert fall i forhold til utendørs flisarbeid. Med ARDEX X 90 OUTDOOR har du nemlig et flislim, som gir maksimal sikkerhet ved montering av fliser, selv i dårlig vær.

Forandrer gråværsdager til gode arbeidsdager
ARDEX X 90 OUTDOOR er utviklet med ARDEX Weather Proof Technology, som gjør limet spesiellt egnet til utendørsarbeid, også hvis det f.eks. regner eller sludder. Det herder bl.a. raskt ved lave temperaturer og har en motstandsdyktighet over for vekslingen mellom tine og frost, som langt overgår de krav, som stilles i den felleseuropeiske standard EN 12004, forteller teknisk sjef i ARDEX Norge Tore Carlson. Det betyr at du som f.eks. flislegger, trygt kan utføre utendørs flisearbeid på en terrasse, også på en grå høstdag eller en kald vinterdag, hvor dårlig vær normalt ville bety at arbeidet måtte utsettes, for å unngå problemer med flislimet. Selv store svingninger i temperaturer rundt frysepunktet skader ikke.

Sikrer full limdekning selv i dårlig vær
ARDEX X90 OUTDOOR er sementbasert og fiberforsterket, og flislimet utmerker seg bl.a. ved at være motstandsdyktig overfor regn og slagregn allerede etter 2 timer. Det er samtidig gangbart og fugeklart allerede etter ca. 3 timer. Kombinasjonen av hurtig avbinding selv ved lave temperaturer samt lang bearbeidingstid fra en time og oppover sikrer derfor maksimal effektivitet i flisarbeidet utendørs, når det er kaldt.

Flislimet egner seg også meget godt til montering av sart naturstein, da limets spesielle sammensetning effektivt forhindrer utblomstringer på flisene som følge av fukt. ARDEX X 90 OUTDOOR er utviklet for å sikre full limdekning selv under vanskelige værmessige forhold og gir noen av de samme bearbeidings- og kvalitetsmessige fordeler som et alminnelig flytelim. Du er derfor som flislegger eller gulvlegger mindre avhengig av de temperaturmessige forhold på arbeidsstedet og minsker på den måten risikoen for forsinkelser eller kvalitetsproblemer knyttet til værforholdene.

5 gode tips til effektivt utendørs flisarbeid
ARDEX anbefaler generelt, at du som flislegger eller gulvlegger følger nedenstående gode råd, når du utfører utendørs flisarbeid i høst- og vintermånedene:

  • Følg alltid leverandøranvisningene og vær bl.a. oppmerksom på produktdata om temperaturer, som f.eks. står på emballasjen eller kan finnes online.
  • Unngå at materialene utsettes for direkte frost, men oppbevar dem tørt og sikkert både på byggeplassen, i arbeidsbilen eller på lageret.
  • Bruk f.eks. isolasjonsmatter eller etabler et overdekket og oppvarmet lagerrom til materialer, som er temperaturfølsomme.
  • Sørg også for, at materialene ikke utsettes for unødig frost under transporten til og fra byggeplassen.
  • Lavere temperaturer betyr som tommelfingerregel, at herde- og tørkeprosessene blir langsommere. Ta høyde for dette i din planlegging og velg evt. leverandørenes raskeste materialer, så du minimerer risikoen for forsinkelser.