ARDEX

Bærekraft

Bærekraft

ARDEX tar vare på miljøet

.

Bevisst om fremtiden

I takt med at vi utvikler nye produkter og teknologier, har vår forsknings- og utviklingsavdeling fokus på å utvikle nye formler, som reduserer vårt miljømessige avtrykk av våre produkter, minsker forbruket av naturlige ressurser, reduserer utløp av miljøfarlige stoffer samt andre forbedringer som kan ha en positiv effekt på miljøet. Ardex tar miljøet på alvor!

Grønt Punkt

Som medlem i Grønt Punkt Norge tar vi ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet. ARDEX er engasjert i å beskytte og skåne miljøet. Vi er glad for det ansvar, vi som virksomhet har overfor miljøet. Vi vil være med på å avlevere verden til de kommende generasjoner i best mulig tilstand. Vi prøver løpende å utvikle produkter som er energibesparende – både ved fremstilling og ved bruk. Miljøriktige prosesser på våre fabrikker har høy prioritet. Ikke fordi vi må, men fordi det er det eneste riktige!