Betongsparkel

Produkter

Betongsparkel

  • Grovpuss, betongreparasjonsmasse og betongsparkelmasse.

Betongsparkel

Her er produktene når du skal pusse, filse og reparere veggflater innen- og utendørs.
Du velger ditt produkt ut fra ditt underlag og den nødvendige lagtykkelse.