Service

Service

Datablader, sikkerhetsdatablader, brosjyremateriell, sjekklister, how-to-videoer osv.

Service

Hjelp og rådgivning

Våre løfter slutter ikke ved salget av produktene – vi hjelper deg gjerne videre med din oppgave hvis du møter utfordringer. Uansett om det er nybygg eller renovering: ARDEX er synonymt med moderne løsninger.

Hva kan du ellers forvente deg av oss?

Alle bygg er forskjellige, uansett om det er snakk om renovering, reparasjon eller nybygg. ARDEX produktene skal som oftest kunne spille sammen i mange forskjellige forbindelser, på mange forskjellige underlag og sammen med mange forskjellige byggematerialer. Uansett oppgave har ARDEX det riktige produkt – og den rette ekspertise. Vi har tekniske rådgivere, som gjerne stiller sin viten og erfaring til rådighet, når vanskelige beslutninger skal treffes. Gjerne direkte på byggeplassen, og om nødvendig på alle «tider av døgnet».