Verktøy og tilbehør

Produkter

Til blanding av sparkelmasser

Propellblander

  • Benyttes til Ardex håndblandemaskin eller drill
  • Velegnet til selvutjevnende sparkelmasser
Bilder og videoer

Stockist Locator

[wpsl start_location="london"]