Veggsparkelmasser

Produkter

Sparkel- og fugemasse i patron

ARDEX RF

  • Til utbedring av revner, huller og sprekker og fylling av fuger
  • Opptil 12 mm tykkelse i ett lag
  • Fleksibel og løsemiddelfri
  • Kan slipes og overmales
Bilder og videoer

Beregningen ovenfor angir ca. antall sekker og tar ikke høyde for svinn.

Stockist Locator

[wpsl start_location="london"]