Gulvsparkelmasser

Produkter

Prosjektavrettingsmasse

ARDEX K 2000

  • Velegnet til sparkling i lagtykkelser fra 5 til 30 mm
  • Gode flytegenskaper som gir en plan overflate
  • Gode bearbeidingsegenskaper
Bilder og videoer

Beregningen ovenfor angir ca. antall sekker og tar ikke høyde for svinn.

Stockist Locator

[wpsl start_location="london"]