Membraner

Produkter

Epoksyprimer

ARDEX EP 500

  • Grunning og vedheft til sugende og tette underlag innen- og utendørs
  • Systemgrunning under ARDEX S2-K PU
  • Tiksotropisk konsistens til vegg- og gulvoverflater
  • Sperring av kapillært oppstigende fukt
  • Løsemiddelfri
Bilder og videoer

Beregningen ovenfor angir ca. antall sekker og tar ikke høyde for svinn.

Stockist Locator

[wpsl start_location="london"]