Veggsparkelmasser

Produkter

Lynsparkelmasse

ARDEX A 818

  • Sigefri, hurtig sparkelmasse
  • Til sparkling, filsing og oppretting av hull, fordypninger, sprekker og revner på gulv og vegg
  • Til oppretting på altaner, terrasser, sokler, kjellervegger samt trappetrinn og trappeavsatser
Bilder og videoer

Beregningen ovenfor angir ca. antall sekker og tar ikke høyde for svinn.

Stockist Locator

[wpsl start_location="london"]