Støpemasser

Produkter

Heftslemming

ARDEX A 18

  • Heftbro til støpemasser i fast kontakt på betong ol.
  • Meget god vedheft
  • Innen- og utendørs
Bilder og videoer

Beregningen ovenfor angir ca. antall sekker og tar ikke høyde for svinn.

Stockist Locator

[wpsl start_location="london"]