Nordisk vindkraft = grønn produksjon

25. mai 2020

Fabrikken vår i Danmark drives nå av 100 % CO2-nøytral strøm, som nå blir levert via nordisk vindkraft i fremtiden. Det går med 450 MWh på årsbasis, som tilsvarer strømforbruket for drøyt 100 gjennomsnittlige husstander. Målet er å få industriens karbonavtrykk ned til størrelse L innen 2030, så desto større grunn til å komme i gang allerede nå.

Derfor har vi i ARDEX nettopp bestemt oss for å bytte til 100 prosent CO2-nøytral kraft på vår fabrikk i Hedensted, Danmark. Den nye kraftavtalen betyr at kraften fra nå av bare vil bli levert fra vindturbiner i Norden. Vi har gjort mye for å sikre en best mulig løsning, og vi ønsker å ta ansvar for at strømmen vi bruker kommer fra fornybare energikilder. Med den nye avtalen har vi nå fått bekreftet at det fremover utelukkende vil være grønn kraft som brukes hos oss.

Fabrikken i Hedensted produserer rundt 35 000 tonn hvert år, som inkluderer bl.a. flislim og sparkelmasser, og brukes i byggeprosjekter i hele Norden og Baltikum. Nesten alle råvarer til produksjonen er hentet i Danmark, og fabrikken sysselsetter også en fast stab av lokale ansatte.

Selve produksjonen er preget av høy grad av automatisering, og laboratoriet jobber kontinuerlig med å utvikle produktenes ytelse og holdbarhet. Den senere tid er fabrikken utvidet med ytterligere en silo, og økt råvarekapasiteten med ytterligere 80 tonn.

– Den nye avtalen om grønn kraft bidrar til å redusere vårt samlede karbonavtrykk, men i tillegg jobber vi kontinuerlig med å forbedre produksjonseffektiviteten og utnytte ressursene bedre. Produktutviklingen vår fokuserer også på å optimalisere utnyttelse pr. kg materiale. Igjen for å redusere forbruket og optimalisere ressursene. – Byggekravene øker og øker, og dette gjelder spesielt innen bærekraft. Det krever at vi som leverandør følger med og løpende sikrer at vi kan hjelpe både utførende og prosjekterende med løsninger som bidrar til å redusere det totale karbonavtrykket til et bygg.