Lettere sekker gir bedre arbeidsmiljø!

30. juli 2019

Det er, heldigvis, stadig økende fokus på arbeidsmiljø, og herunder unngåelse av tunge løft.

Etterspørselen går i retning av sekker på maks 20 eller 12,5 kg. Derfor fortsetter vi den omstillingen vi har jobbet med i en årrekke, og introduserer flere produkter i sekker på 20 kg eller mindre.

Følgende produkter leveres nå i ny og mindre sekk: ARDEX A 18, ARDEX K 55, ARDEX K 2000 F, ARDEX X 77, ARDEX X 78 S, ARDEX N 23 W, ARDEX X 90 OUTDOOR og ARDEX A 950.

25 kg sekker for disse produktene utgår og flere produkter vil fortløpende få redusert sekkestørrelse.