KRANSELAG: BÆREDYKTIG UTVIDELSE PÅ VÅR FABRIKK

1. juni 2022

I dag feirer Ardex Skandinavia en milepæl på veien til en utvidelse, som ikke bare skal gi oss mer plass og større produksjon, men også en energiforsyning, som utelukkende er basert på solseller.

Ardex Skandinavia produserer hurtig herdende og hurtig tørkende produkter til oppbygging av gulv og vegger, og leverer til distributører i hele Norden og Baltikum. Det blir samlet sett til mer enn 35.000 tonn hvert år, som distribueres fra Hedensted på Midtjylland. Og det er her, vi nettopp har holdt kranselag for en 2.000 m2 utvidelse av fabrikken.

Bæredyktig produksjon

Kranselaget markerer en milepæl i byggeprosjektet, hvor taket dekkes av solseller, hvilket betyr at fabrikkens fremtidige strømforbruk kan dekkes 100 % av den strøm, som genereres av solsellene. Skulle det knipe med solskinnstimer, bruker fabrikken utelukkende grønn strøm fra vindmøller. Vår direktør, Michael Nielsen forteller:

– Vi har alle et ansvar for å begrense klimaforandringer – ikke minst i byggebransjen. Ved å dekke de nye bygningene med solseller, kan vi selv skaffe strøm og dessuten frigi den grønne strøm vi i forveien får fra vindmøller, til annet bruk.

Bæredyktigheten vil også snike seg inn i selve lokalene, hvor roboter og et endret kabelnett, på sikt skal gjøre produksjonens energikilder co2-nøytrale. Michael Nielsen utdyper:

– Utvidelsen skal på sikt gjøre plass til enda mer innovasjon og robotstyring, som vil oppgradere vår produksjon av flytende produkter, som primere og dispersjoner. Derfor har vi valgt å legge om hele kabelnettet i fabrikken, for å kunne skape vår egen energi. Både ved hjelp av solseller, og ved å skape en total uavhengighet av gass til oppvarming. Dessuten er Hedensted en klimavennlig plassering for oss, fordi vi i Midtjylland er tett på de råvarer vi bruker, og samtidig kan minimere mengden av co2-tung transport til våre kunder.

Voksende markedsandel

Utvidelsen markerer ikke bare en omlegging til mer bæredyktighet, men også en tro på voksende markedsandel for Ardex Skandinavia:

– Vi har stor tro på at vi gjør en forskjell i markedet, og at vi i det lange løp vil vokse ytterligere i Norden. Med større kapasitet i Hedensted blir det selvfølgelig mulig både å utvide vår tilstedeværelse, og fortsette med å tilby kundene noen av de mest bæredyktige produkter – som stort sett alle er godkjent til bruk i Svanemerkede bygg – innenfor vår bransje.

– Vi forventer å kunne ta de nye bygningene i bruk i begynnelsen av august 2022, avslutter Michael Nielsen.