Koronaviruset

27. mars 2020

I disse usikre tider er det ekstra viktig å ha solide forbindelser, også selv om vi nå må stå sammen om å holde avstand. ARDEX produserer og leverer som normalt fra fabrikkene vår i Danmark og Tyskland.

Vi har som følge av koronasituasjonen innført en rekke tiltak basert på anbefalinger fra helsemyndighetene, med hensyn til våre medarbeidere, kunder og samarbeidspartneres sikkerhet, slik at vi minsker risikoen for smittespredning.

  • For medarbeiderne har Ardex lagt strenge føringer i forhold til oppfølging av reiser de har vært på og potensielle smittefarer i deres nærhet og har innført karantener der det har vært riktig å gjøre.
  • Ardex informerer jevnlig internt om rådene som gis fra myndighetene, og bidrar med forebyggende informasjon og tiltak om hvordan risikoen for smitte kan reduseres for å ivareta våre ansattes helse.
  • Vi har innført reiserestriksjoner, samt stopp for all deltakelse på kurs og arrangementer inntil videre. Videre har vi kansellert alle våre planlagte kurs og kundearrangement og stengt vårt Ardex Academy.

Ring eller skriv til oss, som du pleier!
Så langt det lar seg gjøre holder vi hjulene i gang fra våre hjemmekontor i hele landet. Det betyr at vi kan serve deg som vi pleier i forhold til bestilling av varer og teknisk rådgivning. Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller behov for et godt råd. Dersom det er behov for praktisk rådgivning ute på byggeplassen vil dette kunne gjennomføres, hvor vi tar hensyn til anbefalingene fra helsemyndighetene. Vi er der for deg og ønsker å bidra til at dine prosjekter ikke stopper opp eller går galt.

Kontakt oss:
https://www.ardex.no/ardex/kontakt-oss/

Les mer om råd og informasjon til befolkningen om koronavirus:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/