Verktøy/tilbehør

Trefot
Til bruk sammen med 75 liters blandekar.

Produktbeskrivelse

Til montering av Ardex håndblandemaskin på 75 liters blandekar.

Enheter

Enhed Art. Nr. EAN
1.00 stk. 98803 5703193 98803 6 1 enhed