Teknisk rådgivning

 

 

Din tekniske rådgiver

Våtromsregler, produktegenskaper, produktvalg, dampdiffusjon, herdetid, vanntilsetning… moderne bygg reiser mange spørsmål!

ARDEX gir deg et entydig svar - bare ring eller skriv til oss.

ARDEX Skandinavia AS
Jerikoveien 10 b
1067 Oslo
Telefon: 22 61 05 00
Telefaks: 22 61 05 75
E-post: ardex@ardex.no