Verktøy/tilbehør

Propellblander
Til blanding av sparkelmasser

Produktbeskrivelse

Benyttes til Ardex håndblandemaskin eller drill. Velegnet til selvutjevnende sparkelmasser.

Enheter

Enhed Art. Nr. EAN
1.00 stk. 98813 5703193 98813 5 1 enhet