Verktøy/tilbehør

ARDEX komplett blandesett
Alt du trenger

Produktbeskrivelse

Består av:
(98802) Blandemaskin
(98803) Trefot
(98804) Turbinblander
(98805) 75 liter blandekar
(98806) Vogn til blandekar 
(98946) Støvskjerm