Veggsparkelmasse

Ardurapid
ARDEX R 4 RAPID
Universal hurtigsparkel

Produktbeskrivelse

- Med ARDURAPID-effekt
- Kan sparkles helt ned til 0 mm
- Primerfri på de fleste underlag
- Til gulv, vegg og tak
- Klar til maling eller belegg etter 45-60 minutter
- Hvit sementbasert sparkelmasse

Bruksområde

Sigefri reparasjonssparkelmasse til oppretting, samt grov- og finsparkling av gulv, vegg og tak innendørs.

ARDEX R4 RAPID kan brukes uten priming på alle faste overflater av betong, sement- og anhydritpuss, gipsplater, fibergips, sponplater og OSB-plater, trebaserte underlag, keramiske fliser, naturstein, terrazzo, vaskbare emulsjonsmalinger, lateksmalinger, akrylmalinger, alkydmalinger og glasfibervev. Til fylling av hulrom, hull og sprekker. Sparkling av skjøter, fuger og til festing av hjørneprofiler, samt til finsparkling i én arbeidsoperasjon.

Kan sparkles i lagtykkelser fra 0 til 10 mm i én arbeidsoperasjon. Velegnet til plansparkling av overganger og ujevnheter på sement- og gipsbaserte sparkelmasser.

Tekniske data
Farge Hvit.
Konsistens Smidig.
Lagtykkelse Fra 0 til 10 mm.
Materialforbruk Ca. 1,1 kg/m²/mm.
Bearbeidingstid Ca. 15 min. ved 20°C.
Overmalbar og limeklar Etter ca. 60 minutter.
Underlaget Underlaget skal være tørt, fast og stabilt samt fritt for støv og vedheftsreduserende midler. Løse eller svake malingslag og løs puss skal fjernes. ARDEX R4 RAPID kan brukes direkte på sugende og ikke-sugende overflater uten priming.
Priming mellom flere lag er ikke nødvendig.
ARDEX R4 RAPID hefter på de aller fleste underlag. ARDEX R4 RAPID kan ikke brukes utendørs eller i områder med oppstigende fukt.
Enheter

Enhed Art. Nr. EAN
2.50 kg 04502 5703193 04502 9 110 enheder/palle