Veggsparkelmasse

M1 ArdurapidPlus microtec
ARDEX F 5
Fiberarmert fasadesparkelmasse

Produktbeskrivelse

- Til utendørs og innendørs bruk
- Økt sikkerhet gjennom fiberforsterkning
- Herder og tørker hurtig uten sprekker, selv i tykke lag
- Lagtykkelser opp til 10 mm er tørre etter et døgn
- Lett å påføre, og synker ikke
- Kan filses, glattes og slipes

Bruksområde

Til innen- og utendørs bruk. Vegger og tak. Oppretting, utbedring og sparkling av fasader, samt vegg- og takflater før påføring av dispersjonsmaling, mineralpuss, silikonemulsjonsmalinger, samt til overflatebehandling ved filsing – lasur- og sparkelteknikker.

Tekniske data
Farge Hvit.
Konsistens Smidig.
Lagtykkelse Alle nødvendige lagtykkelser uten å synke.
Materialforbruk Ca. 0,9 kg/m²/mm.
Bearbeidingstid Ca. 30 min. ved 20°C.
Overmalbar og limeklar For lagtykkelser opp til ca. 10 mm - etter 1 døgn.
Underlaget Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig og fritt for støv og andre skillemidler. ARDEX F 5 hefter på sementpuss, kalksementpuss, betong, murverk, keramiske fliser (glaserte overflater skal ruslipes), dispersjonsmaling, dispersjons-puss og mineralpuss. Elastiske og lakkholdige malingslag, ikke fastsittende eller svakt bundne malingslag, samt løst puss og tapet skal fjernes. Underlaget skal ikke primes eller grunnes før sparkling.
Enheter

Enhed Art. Nr. EAN