Støpemasse

M1 ArdurapidPlus
ARDEX A 38 MIX
4 timers hurtigstøp

Produktbeskrivelse

- Ferdigblandet 4 timers hurtigstøp til innen- og utendørs bruk.
- Til påstøp på trykkfast isolasjon, folie og i fast kontakt.
- Gangbar allerede etter 2 - 3 timer.
- Belegningsklar for fliser, naturstein og membran allerede etter 4 timer.
- Belegningsklar for elastiske og tekstile gulvbelegg og parkett etter 2 dager.
- Dimensjonskontrollert bindemiddelsystem, som gir en nesten krymp- og spenningsfri herding og uttørking.
- Kan bearbeides i 60 min.

Bruksområde

ARDEX A 38 MIX er en hurtigstøp som er hurtig gangbar og belegningsklar for fliser.

ARDEX A 38 MIX kan brukes:

- i fast kontakt
- som flytende konstruksjon på fiberfilt, plastfolie og isolasjon

til innstøping av gulvvarme som underlag for:

- keramiske fliser, naturstein- og betongfliser
- elastiske og tekstile gulvbelegg
- parkett.

Tekniske data
Konsistens Jordfuktig.
Lagtykkelser Minimum lagtykkelse for ARDEX A 38 MIX lagt i fast kontakt er 20 mm. Ved støping på isolasjon skal ARDEX A 38 MIX legges i minimum 40 mm tykkelse på grunn av isolasjonens trykkstyrke. Ved støping på faste underlag med plastfolie kan lagtykkelsen reduseres til minimum 35 mm. Ved støping utendørs på balkonger og terrasser skal lagtykkelsen i flytende konstruksjoner være minimum 50 mm ved vanlig boligbelastning.
Materialforbruk 22 kg pr. m²/cm.
Bearbeidingstid Ca. 60 min. ved 20°C.
Gangbar Etter ca. 3 timer ved 20°C
Belegningsklar Fliser og naturstein etter 4 timer og tette belegg etter 2 døgn
Enheter

Enhed Art. Nr. EAN