Støpemasse

Ardurapid
ARDEX A 35 MIX
Hurtigstøp

Produktbeskrivelse

- Ferdigblandet hurtigstøp med ARDURAPID-EFFEKT.
- Til støping av gulv i flytende og faste konstruksjoner.
- Belegningsklar etter 24 timer, uansett lagtykkelse.
- Gangbar og klar til sparkling etter 3 timer.


Til innendørs bruk.

Bruksområde

A 35 MIX og A 34 MIX er en ferdigblandet sementmørtel til legging i faste eller flytende konstruksjoner i boliger, kontorer, institusjoner, kjellere og hobbyrom. A 35 MIX og A 34 MIX er en blanding av hurtigsement og ovnstørket sand.

A 35 MIX er tilsatt sand i kornstørrelse 0-8 mm. A 34 MIX er tilsatt sand i kornstørrelse 0-6 mm.

A35 MIX og A34 MIX er gangbar allerede etter tre timer, og kan deretter oversparkles. Ved sparkling med ARDEX A 45, ARDEX A 55 eller ARDEX A 30 kan det legges en tett belegning allerede etter ytterligere 1-2 timer. Ved bruk av ARDEX K 15 eller ARDEX K 70 kan en tett belegning legges etter 24 timer.

A 35 MIX og A 34 MIX kan legges i fast kontakt på betong eller sementpuss, eller som flytende konstruksjon på folie eller støpeplater m.m. I fast kontakt er minimumstykkelsen 20 mm, og som flytende konstruksjon er lagtykkelsen min. 35 mm men 45 mm ved flisbelegninger. Innebygges det gulvvarme i påstøpen, skal lagtykkelsen være min. 35 mm over varmerør eller kabler.

A 34 MIX påstøp/pusslag er klar for videre bearbeiding allerede etter 24 timer. Deretter kan det på normal måte utføres sparkel- og opprettingsoppgaver samt legges gulvbelegning - også med parkett eller keramiske fliser. A 35 MIX og A 34 MIX tåler temperaturer opp til 65°C etter avherdingen. A 35 MIX og A 34 MIX kan kun brukes innendørs, og ikke i konstant vannbelastede områder.

VIKTIG: Til utendørs bruk anbefales ARDEX EB 2 MIX. I våtrom skal ARDEX A 34 MIX beskyttes mot fukt med gulvbelegg eller membran. Se produktene ARDEX 8 + 9 og ARDEX S 1-K. For ytterligere informasjon se produktdatablad for ARDEX A 34 MIX.

Tekniske data
Konsistens Jordfuktig.
Lagtykkelser 20-60 mm lagt i fast kontakt. 35-60 mm lagt i flytende konstruksjon, men minimum 45 mm ved liming av fliser.
Materialforbruk Ca. 18,5 kg pulver pr. m²/cm.
Bearbeidingstid Ca. 1 time ved 20°C.
Gangbar Etter ca. 3 timer ved 20°C.
Belegningsklar Etter ca. 24 timer.
Enheter

Enhed Art. Nr. EAN