Støpemasse

M1 Ardurapid
ARDEX A 35
Hurtigsement til gulvstøp

Produktbeskrivelse

- Hurtigsement med ARDURAPID-EFFEKT.
- Til støping av gulv i flytende og faste konstruksjoner.
- Gangbar og klar til sparkling etter 3 timer.
- Belegnings- og bruksklar etter 24 timer.

Til innendørs bruk.

Bruksområde

ARDEX A 35 er en kunststofforsterket spesialsement til fremstilling av pusslag/påstøp i faste eller flytende konstruksjoner i boliger, kontorer, institusjoner, kjellere og hobbyrom. Legges ARDEX A 35 i fast kontakt på betong eller påstøp, skal lagtykkelsen være min. 10 mm. Ved flytende konstruksjoner på folie eller støpeplater m.m. skal lagtykkelsen være min. 35 mm. men 45 mm. ved flisbelegninger. Innebygges det gulvvarme i påstøpen, skal lagtykkelsen være min. 35 mm over varmerør eller kabler.

ARDEX A 35 pusslag kan fullflatesparkles etter 3 timer med ARDEX A 45, ARDEX A 55 eller ARDEX A 30, og etter ytterligere 1-2 timer kan det legges en tett gulvbelegning. Ved sparkling med ARDEX K 15 eller ARDEX K 70 kan en tett gulvbelegning legges etter 24 timer. ARDEX A 35 pusslag er belegningsklar allerede etter 24 timer. Deretter kan det på normal måte utføres sparkel- og opprettingsoppgaver samt legges gulvbelegning - også med parkett eller keramiske fliser. ARDEX A 35 kan kun brukes innendørs, og ikke i vedvarende vannbelastede områder.

Tekniske data
Konsistens Jordfuktig
Lagtykkelser 10-60 mm lagt i fast kontakt. 35-60 mm lagt i flytende konstruksjon, men minimum 45 mm ved liming av fliser.
Materialforbruk Ca. 3,1 - 3,7 kg pulver pr. m²/cm.
Bearbeidingstid Ca. 45 min. ved 20°C.
Gangbar Etter ca. 3 timer ved 20°C
Belegningsklar Etter ca. 24 timer.
Enheter

Enhed Art. Nr. EAN