Primere

M1
ARDEX EP 2000
Multifunksjonsepoksy til priming utendørs, injisering av sprekker og sperring av oppstigende fukt

Produktbeskrivelse

- Sperring av oppstigende fukt.
- Sperring av restbyggfukt.
- Grunning og festing av underlag.
- Fungerer som heftbro.
- Svært god vedheftningsevne.

Bruksområde

ARDEX EP 2000 er en oppløsningsmiddelfri, lavviskøs, 2-komponent epoksyharpiks uten fyllstoffer. Til avsperring av oppstigende fukt, grunning og festing av underlag, reparasjon av sprekker og riss i flytende påstøp og betong, og som heftbro mellom ny og gammel betong. ARDEX EP 2000 kan brukes innendørs og utendørs på horisontale flater.

Tekniske data
Konsistens/farge Tyntflytende
Materialforbruk 300 g/m² ved påføring på gulvflater alt etter underlagets sugevevne. Ved reparasjon av riss og fuger ca. 300 g/m - alt etter bredde og dybde.
Enheter

Enhed Art. Nr. EAN