Gulvsparkelmasse

M1 EC1 Ardurapid
ARDEX K 80
Selvutjevnende, slitesterk avrettingsmasse

Produktbeskrivelse

- Sementbasert, gulvsparkelmasse.
- Selvutjevnende med optimale flytegenskaper.
- Lagtykkelser fra 5 - 50 mm uten tilsetning av sand.
- Velegnet til pumping.
- Velegnet som slitelag i verksteder, lagerhaller ol.

Til innendørs bruk.

Bruksområde

ARDEX K 80 er en sementbasert gulvsparkelmasse og tynnpuss til avretting, oppretting og sparkling av undergulv.
Velegnet til:

- Betong
- Sement- og anhydritpuss
- Terrazzogulv
- Kjeramiske fliser

Som slitelag i kjellere, hobbyrom, lager- og oppbevaringsrom, haller og verksteder med moderate støt- og slagbelastninger. På betongunderlag med trykkstyrke større enn eller lik 40 N/mm² kan ARDEX K 80 brukes som slitelag i industriområder med hard belastning.

Tekniske data
Konsistens Smidig og selvutjevnende
Lagtykkelse 5-50 mm. Kan blandes med sand/grus ved lagtykkelser over 10 mm.
Materialforbruk Ca. 1,65 kg pulver pr. m²/mm.
Bearbeidingstid Ca. 30 min. ved 20°C.
Gangbar Etter ca. 2 timer ved 20°C.
Belegningsklar Lagtykkelser opp til 10 mm: 1 døgn. Lagtykkelser opp til 30 mm: 3 døgn. Lagtykkelser opp til 50 mm: 7 døgn.
Enheter

Enhed Art. Nr. EAN