Gulvsparkelmasse

M1 Ardurapid Offshore
ARDEX K 70
Selvutjevnende avrettingsmasse

Produktbeskrivelse

- Sementbasert gulvsparkelmasse og tynnpuss.
- Selvutjevnende med optimale flytegenskaper.
- Lagtykkelser fra 3 mm til 30 mm uten tilsetting av sand.
- Innstøpningsmasse for varmegulv.

Til innendørs bruk.

Bruksområde

ARDEX K 70 er en sementbasert gulvsparkelmasse og tynnpuss til avretting av underlag med store nivåforskjeller. Velegnet til betong, sement- og anhydritpuss, terrazzogulv, flisbelegninger m.m. Som slitelag i kjellerrom, hobbyrom, entréer, redskapsrom, lager- og oppbevaringsrom, haller og verksteder med moderate støt- og slagbelastninger.

Tekniske data
Konsistens Smidig og selvutjevnende
Lagtykkelse 3-30 mm. Skal blandes med sand/grus ved lagtykkelser over 30 mm.
Materialforbruk Ca. 1,7 kg pulver pr. m²/mm.
Bearbeidingstid Ca. 30 min. ved 20°C.
Gangbar Etter ca. 2 timer ved 20°C.
Belegningsklar Etter ca. 24 timer ved 20°C.
Enheter

Enhed Art. Nr. EAN