Gulvsparkelmasse

M1 EC1PLUS Offshore
ARDEX K 60
Selvutjevnende avrettingsmasse på lateks-basis

Produktbeskrivelse

-Meget lave emisjoner

• Sementbasert

• Fleksibel

• God vedheft

• Kan brukes på nesten alle underlag uten priming

• Optimal til kritiske underlag

• Vannfast og fuktbestandig

• Kan legges i lagtykkelser opp til 15 mm i én arbeidsgang.
   Med sandtilsetning opp til 30 mm

Bruksområde

Innendørs på gulv.

Til avretting og oppretting av:

• Gulvvarmesystemer med lav byggehøyde

• Bordgulv, kryssfiner og sponplategulv

• Metallunderlag

• Underlag med gamle, vannfaste rester av lim

• Sparkel- og avrettingsmasser, anhydritt, betong, støpeasfalt og terrazzogulv

• Gamle keramiske fliser samt andre kritiske blandingsunderlag før legging av tekstile gulvbelegg, gummibelegg, linoleum, PVC- og CV-belegg, ferdigparkett samt keramiske fliser.

Til oppretting og avretting av våtrom før legging av elastiske belegg - også direkte på membraner som f. eks. ARDEX S 7 Flex, ARDEX 8+9 og ARDEX SK 100 W TRICOM membranduk.

Til avretting i lagtykkelser opp til 5 mm direkte på ARDEX EP 2000 fuktsperrer/epoksygrunning. Sandstrøing av EP 2000 kan sløyfes, hvis det avrettes før det har gått 24 timer etter siste lag epoksy er påført.

Til oppretting og sparkling direkte på betong før påføring av fuktsperrer, f. eks. ARDEX EP 2000 fuktsperre/epoksygrunning .

Selvutjevnende og sprekkfri selv i tykke lag.

Tekniske data
Konsistens Smidig og selvutjevnende
Lagtykkelse 15 mm. Kan blandes med sand ved lagtykkelser over 10 mm.
Materialforbruk Ca. 1,6 kg masse pr. m²/mm.
Bearbeidingstid Ca. 20 min. ved 20°C.
Gangbar Etter ca. 2 timer ved 20°C.
Belegningsklar Opp til 3 mm ca. 12 timer. Opp til 5 mm ca. 24 timer. Opp til 10 mm ca. 48 timer. Opp til 15 mm ca. 96 timer.