Gulvsparkelmasse

M1 EC1PLUS
ARDEX K 39
MICROTEC avrettingsmasse

Produktbeskrivelse

- Sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse med lang bearbeidingstid
- Til avretting og oppretting av undergulv før legging av elastiske og tekstile   gulvbelegg, keramiske fliser samt parkett
Gir glatte og jevne belegningsklare overflater, som underlag for alle typer   gulvbelegg
Meget velegnet før legging av PVC- og PVC-designbelegg og storformat   keramiske fliser
Til lagtykkelser opp til 10 mm, tilsatt sand opp til 20 mm lagtykkelse
Fremragende flytegenskaper med lang bearbeidingstid, som eliminerer     overganger mellom blandinger
God fyllevne
Kan slipes
Velegnet til pumping
Sprekker ikke

Bruksområde

Til avretting og oppretting av sementpuss og anhydrit, støpeasfalt, betonggulv og andre egnede undergulv før legging av elastiske og tekstile gulvbelegg, keramiske fliser samt parkett.

Til fremstilling av glatte og jevne belegningsklare

undergulv. Meget velegnet til legging av PVC og PVC designbelegg samt storformat keramiske fliser.

Kun til innendørs bruk.

Tekniske data
Konsistens Lettflytende
Lagtykkelse Opp til 10 mm
Materialforbruk Ca. 1,5 kg pulver pr. m²/mm
Bearbeidingstid Ca. 40 min. ved 20 °C
Gangbar Etter ca. 2-3 timer ved 20 °C
Belegningsklar Ved lagtykkelser opp til 5 mm etter ca. 1 døgn. Ved lagtykkelser opp til 10 mm etter ca. 2 døgn
Enheter

Enhed Art. Nr. EAN