Gulvsparkelmasse

Snoflinga
ARDEX K 301 MIX
Utendørs avrettingsmasse

Produktbeskrivelse

- Sementbasert avrettingsmasse
- Til avretting av gulvflater innen- og utendørs
- Velegnet som slitelag på moderat belastede  arealer som f eks private garasjer ol.
- Til oppretting av gulvflater i våtrom, vedvarende fuktbelastede områder, på   balkonger og terrasser som underlag for keramiske fliser, gulvbelegg og maling.
- Til lagtykkelser fra 4 til 30 mm
- Gode flytegenskaper
- Hurtig gangbar og belastningsklar
- Kan pumpes

Kan brukes innen- og utendørs.

Bruksområde

Innen- og utendørs. Til sparkling og avretting av gulvflater av betong, sementpuss, keramiske fliser, samt andre egnede underlag. Velegnet
som slitelag i lagerrom, kjellere private garasjer og andre lignende arealer med moderate belastninger.

Til oppretting av gulvflater i våtrom, vannbelastede områder, på balkonger og terrasser som underlag for keramiske fliser, gulvbelegg
og maling.

Bemerk: Kjøring med piggdekk kan skade overflaten.

Tekniske data
Konsistens Flytende
Lagtykkelse 4-30 mm.
Materialforbruk Ca. 1,7 kg pulver pr. m²/mm.
Bearbeidingstid Ca. 30 min. ved 20°C.
Gangbar 2-3 timer ved 20°C
Belegningsklar Fuktbestandige belegninger etter 1 døgn.
Enheter

Enhed Art. Nr. EAN