Gulvsparkelmasse

M1 EC1PLUS
ARDEX K 22 F
Fiberarmert gipsavrettingsmasse

Produktbeskrivelse

- Velegnet til underlag av støpeasfalt, hardt asfaltlim, anhydrit, betong og sementpuss, gips, gipsplategulv, magnesitt, trebordsgulv og sponplater
- Ingen emisjoner – M1 og EC 1
- Optimale flytegenskaper
- Til lagtykkelser opp til 50 mm
- Gode bearbeidingsegenskaper
- Gir en perfekt overflate til elastiske og tekstile belegninger ol.
- Meget spenningsfattig, egnet til gulvvarme
- Gangbar etter 90 minutter
- Kan tilsettes sand

Til innendørs bruk.

 

 

Bruksområde

ARDEX K 22 F er en spenningsfattig, fiberarmert, selvutjevnende gipsavrettingsmasse til oppretting og avretting av undergulv før legging av gulvbelegninger. Velegnet til støpeasfalt, hardt asfaltlim, råbetong, betongelementer, sementpuss og anhydrit, gamle sparkelmasser, gips, gipsplategulv, magnesitt, trebord- og sponplategulv (P5, P7) og hvor det ellers kreves et spenningsfattig produkt. Ved legging av flytende tregulv skal sparkellaget dekkes med en tett fuktsperre, f.eks. en 0,20 mm plastfolie med tapede skjøter, med minst 200 mm overlapp. Kun til innendørs bruk, og ikke til bruk i fuktbelastede områder eller på fuktige underlag.
 

Tekniske data
Konsistens Selvutjevnende
Lagtykkelse Opp til 50 mm
Materialforbruk Ca. 1,5 kg pulver pr. m²/mm.
Bearbeidingstid Ca. 30 min. ved 20°C.
Gangbar Etter 1½ time ved 20°C
Belegningsklar 0 - 3 mm etter ca. 1 døgn. OBS: For hver mm ytterligere økning av lagtykkelsen øker tørketiden med ett døgn.
Enheter

Enhed Art. Nr. EAN