Gulvsparkelmasse

M1
ARDEX K 2000
Prosjektavrettingsmasse

Produktbeskrivelse

- Velegnet til sparkling i lagtykkelser fra 5 til 30 mm.
- Gode flytegenskaper som gir en plan overflate.
- Gode bearbeidingsegenskaper.
- Velegnet til pumping.

Bruksområde

ARDEX K 2000 er en spenningsfattig, selvutjevnende sparkelmasse til oppretting, avretting og sparkling før legging av gulvbelegg, keramiske fliser ol. Velegnet til underlag av betong, betongelementer, sement- og anhydritpuss og gamle sparkelmasser. Ved påfølgende legging av flytende tregulv skal sparkellaget dekkes med en tett fuktsperre, f.eks. en 0,20 mm plastfolie med tapede skjøter med minst 200 mm overlapp. ARDEX K 2000 kan ikke brukes utendørs og på vedvarende vannbelastede områder.

Tekniske data
Konsistens Smidig og selvutjevende.
Lagtykkelse 5-30 mm.
Materialforbruk Ca. 1,6 kg pulver pr. m²/mm.
Bearbeidingstid Ca. 30 min. ved 20°C.
Gangbar Etter ca. 3 timer ved 20°C.
Belegningsklar Ved 5 mm efter ca. 3 døgn. Ved 10 mm etter ca. 7 døgn. Ved 30 mm etter ca. 14 døgn.
Enheter

Enhed Art. Nr. EAN