Gulvsparkelmasse

M1 EC1R Ardurapid
ARDEX K 14
Selvutjevnende avrettingsmasse

Produktbeskrivelse

- Sementbasert avrettingsmasse.
- Selvutjevnende, med optimale flytegenskaper.
- Pumpbar, velegnet til lagtykkelser opp til 10 mm uten sandtilsetning.
- Systemsparkelmasse med ARDURAPID-EFFEKT

Til innendørs bruk.

Bruksområde

Avretting av underlag av sementpuss, anhydrit, betong og andre egnede underlag før legging av gulvbelegninger. Velegnet til avretting i tynne lag.

Tekniske data
Konsistens Smidig og selvutjevenende
Lagtykkelse 0-10 mm. Skal blandes med sand/grus ved lagtykkelser over 10 mm.
Materialforbruk Ca. 1,5 kg pulver pr. m²/mm.
Bearbeidingstid Ca. 30 min. ved 20°C.
Gangbar Etter ca. 3 timer ved 20°C.
Belegningsklar Ved lagtykkelser opp til 10 mm etter ca. 24 timer. Ved lagtykkelser over 10 mm etter ca. 48 timer.
Enheter

Enhed Art. Nr. EAN