Gulvsparkelmasse

ARDEX E 25
Kunststofftilsetning til sparkel- og avrettingsmasser.

Produktbeskrivelse

- Til forbedring av sementbaserte sparkelmasser.
- Forbedrer elastisiteten og rullemotstandsegenskapene.
- Inneholder ikke løsemidler.
- Kunststoffdispersjon.

Til innendørs bruk.

Bruksområde

ARDEX E 25 er en lys rosa kunststofftilsetning til sementbaserte mørtler, sparkel- og avrettningsmasser. ARDEX E 25 øker elastisiteten og forbedrer rullemotstandsdyktigheten og overflateseigheten. ARDEX E 25 må ikke tilsettes ARDEX A 55 eller ARDEX K 5. 

Tekniske data
Konsistens Rosa væske
Materialforbruk Avhengig av produkt og antall kg.
Se tabell i produktdatablad for E 25
Bearbeidingstid Ca. 30 min. ved 20°C.
Enheter

Enhed Art. Nr. EAN