Gulvsparkelmasse

M1 EC1 Ardurapid Offshore
ARDEX A 45
Hurtig reparasjonssparkelmasse

Produktbeskrivelse

- Sementbasert reparasjonsmasse til gulv og vegg.
- Sigefri med ARDURAPID-EFFEKT.
- Belegningsklar etter 1 time.
- Kan tilsettes sand.

Til innendørs bruk.

Bruksområde

ARDEX A 45 er en sementbasert, sigefri reparasjonssparkelmasse til sparkling av hull og oppretting av ujevnheter i underlag. Dessuten til nivellering og utbedring av trappetrinn og trappeavsatser. Velegnet til råbetong, sement- og anhydritpuss, terrazzogulv, flisbelegninger, naturstein, gassbetong, leca-betong, spon-/kryssfinersplater, tre m.m.

ARDEX A 45 kan ikke brukes utendørs og på vedvarende vannbelastede områder.

Tekniske data
Konsistens Smidig og pastaaktig.
Lagtykkelse 0-5 mm. Skal blandes med sand/grus ved lagtykkelser over 5 mm.
Materialforbruk Ca. 1,6 kg pulver pr. m²/mm.
Bearbeidingstid Ca. 15 min. ved 20°C.
Gangbar Etter ca. 1 time ved 20°C.
Belegningsklar Etter ca. 1 time ved 20°C.
Enheter

Enhed Art. Nr. EAN