Gulvlim

EC1plusR
ARDEX PREMIUM AF 480 MS
SM polymerbasert parkettlim

Produktbeskrivelse

- Meget emisjonsfattig
- Inneholder ikke løsemidler eller vann
- Bruksklar, 1-komponent
- Høy skjærstyrke, velegnet til alle parkettyper
- Høy sluttstyrke
- Priming ikke nødvendig
- Lett bearbeiding
- Lavt forbruk
- Lagt på ARDEX A 55 hurtigherdende gulvsparkelmasse er det mulig å montere parkett allerede etter 1 time.
- Med lynsparkelmassen ARDEX K5 kan man i enkelt tilfeller montere parkett, selv med en RF på 85% i undergulvet (kontakt ARDEX)

ARDEX systemprodukt: Særlig god vedheft oppnås ved bruk med ARDEX sparkel- eller avrettingsmasser. Benyttet med andre ARDEX produkter med betegnelsen EMICODE EC1, oppnås optimale betingelser for en miljøvennlig og luktfri konstruksjon. Uskadelig for mennesker og miljø etter uttørking.

Bruksområde

Innendørs, gulv.Fast-elastisk SMP-lim med stor skjærstyrke til liming av:
- Mosaikkparkett, høykantparkett 16 mm tykke maks 200 mm lange
- Stav- og ruteparkett
- 18 mm massiv parkett
- Massive parkettstaver med not og fjær, lamellparkett.
- Massive tregulv 180 mm brede. Bredde/lengdeforhold 1:8
- Massive korkgulv
- Lamellkork med kjerne av MDF/HDF på egnede undergulv.

Tekniske data
Råstoffinnhold Silan-modifisert polymer
Materialforbruk Se datablad eller forbrukskalkulator
Temperatur Ikke under 18 °c
Relativ luftfuktighet (RF): Ikke over 75%
Avluftingstid Ingen
Monteringstid Ca. 40 min. Lavere temperaturer og høyere relativ luftfuktighet forlenger de angitte tider og kan resultere i, at fuktighet sperres inne.
Rengjøringsmiddel Før herding: egnet olje- eller voksholdig pleiemiddel
Velegnet til kontorstole Ja iht EN 12 529
Velegnet til gulvvarme Ja
Enheter

Enhed Art. Nr. EAN
18.00 kg 80918 5703193 80918 8 44 enheder/palle