Gulvlim

EC1PLUS
ARDEX PREMIUM AF 2270
Ledende universallim til elastiske og tekstile gulvbelegg

Produktbeskrivelse

- Til tekstile og elastiske gulvbelegg
- Mange bruksområder
- Meget miljøvennlig
- Kan brukes under tekstil-, linoleum-, PVC- og gummibelegg uten ledende grunning
- Løsemiddelfritt

ARDEX systemprodukt: Særlig god vedheft oppnås ved bruk med ARDEX sparkel- eller avrettingsmasser. Benyttet med andre ARDEX produkter med betegnelsen EMICODE EC1, oppnås optimale betingelser for en miljøvennlig og luktfri konstruksjon. Uskadelig for mennesker og miljø etter uttørking.

Bruksområde

Innendørs. Gulv.

Ledende dispersjonslim til liming av ledende:
- Tekstilbelegg
- Nålefiltbelegg
- Linoleumsbelegg
- PVC-belegg
- Gummibelegg opp til 3,5 mm lagtykkelse på sugende underlag innendørs

ARDEX AF 2270 kjennetegnes ved dens universelle bruksområde samt god start- og sluttstyrke.

Tekniske data
Råstoffinnhold Acrylat-dispersjon
Materialforbruk 250 – 600 g/m² avhengig av belegningens bakside og den benyttede tannsparkel
Temperatur Ikke under 15°C
Relativ luftfuktighet Ikke over 75% RF
Avluftingstid 5 - 15 min.
Monteringstid 5-40 min. Lavere temperaturer og høyere relativ luftfuktighet forlenger de
angitte tider og kan resultere i, at fuktighet sperres inne. De angitte tider gjelder ved en temperatur på 18 C og en relativ luftfuktighet (RF) på 65 %.
Rengjøringsmiddel Vann (før herding)
Velegnet til kontorstole Ja (i henhold til DIN EN 12 529)
Velegnet til gulvvarme Ja
Enheter

Enhed Art. Nr. EAN
18.00 kg 70226 5703193 70226 7 44 enheder/palle