Gulvlim

EC1PLUS M1
ARDEX AF 180 MS
1-komponent SMP-baseret lim

Produktbeskrivelse

- Løsemiddelfritt
- Egnet til gulvvarme
- Egnet til stoler med hjul
- Velegnet til stor belastning
- Fuktbestandig


ARDEX systemprodukt:
Særlig god vedheft oppnås ved bruk med ARDEX sparkelmasser. Ved bruk sammen med andre ARDEX-produkter med betegnelsen EMICODE EC1 plus, oppnås optimale betingelser for en miljøvennlig og luktfri konstruksjon. Uskadelig for mennesker og miljø etter uttørking.

Bruksområde

Innen- og utendørs på gulv.
SMP-basert lim til liming av:

- Homogene og heterogene PVC-belegg i baner og fliser
- PVC-designbelegg
- CV-belegg
- Gummibelegg i baner eller fliser på sugende og ikke-sugende underlag.

Tekniske data
Råstoffinnhold Spesielle kunststoffdispersjoner
Materialforbruk Se anbefalt limspreder og limmengde (se datablad eller forbrukskalkulator)
Temperatur Ikke under + 18 °C
Relativ luftfuktighet Ikke over 75 %
Avluftingstid Opp til 20 min.
Monteringstid Opp til 35 min. Lavere temperaturer og høyere relativ luftfuktighet forlenger de angitte tider og kan resultere i, at fuktighet sperres inne. De angitte tider gjelder ved en temperatur på 18 °C og en relativ luftfuktighet (RF) på 65 %.
Rengjøringsmiddel Før herding: Rensekluter (wipes)
Velegnet til kontorstole Ja, i henhold til EN 12529
Velegnet til gulvvarme Ja
Enheter

Enhed Art. Nr. EAN