Fugemasse

Snoflinga
ARDEX ST
NATURSTEINSSILIKON

Produktbeskrivelse


- 1-komponent, et nøytralherdende silikonfugemasse, som er lett å påføre og bearbeide.
- Velegnet til fuging av naturstein som f.eks. marmor, granitt, kvarts, gneis osv., fordi den ikke forårsaker misfarging av naturstein.
- Opptar bevegelser på inntil 25% av fugebredden på grunn av dens høye elastisitet.
- Etter herding er ARDEX ST bestandig overfor klimatiske påvirkninger, UV-stråler, vanlige rengjørings- og desinfeksjonsmidler.
- Fugen kan rengjøres uten problemer.
- Inneholder fungicid, som forebygger muggsoppvekst.
- Fargetonen er i samsvar med fugemassen ARDEX MG Marmorfug

Bruksområde

ARDEX ST Natursteinssilikon er spesielt velegnet til tetting i vannbelastede områder, som badeværelser, toaletter, andre våtrom, kjøkkener osv. Kan dessuten brukes til fasadetettinger, tettinger rundt dører og vinduer, toppforsegling av termoruter osv.

ARDEX ST Natursteinssilikon hefter til de fleste byggematerialer uten priming.

Kan ikke brukes til akvarier og kan ikke overmales.

 

FDV: trykk på "Flere Data"

Tekniske data
Blanding og Bearbeidning OBS! Bearbeidningstemperaturen er +5 ºC til +40 ºC og temperaturbestandig ved -40 ºC til +120 ºC
Materialforbruk Fuge 10 x 10 mm ca. 3,0 lm pr. patron
Fuge 5 x 5 mm ca. 12,0 lm pr. patron
Gangbar Ca. 1 mm pr. dag - ca. 6 mm pr. uke (20°C) (Herdetid). Ca. 5 min. ved 20°C (Skinntid)
Enheter

Enhed Art. Nr. EAN