Fugemasse

Ardurapid CG2WA
ARDEX MG
Marmorfug

Produktbeskrivelse

- Forhindrer misfarging av marmorkanter.
- Kan belastes og vaskes hurtig.
- Synker ikke og utvaskes ikke av fugen.
- Fugeslør brenner seg ikke fast på marmorfliser og naturstein.

Bruksområde

Til innendørs bruk.

- ARDEX MG brukes til fuging av flistyper, hvor risikoen for misfarging av fliskanter er tilstede som f.eks. fliser av juramarmor, Solnhoffliser og krystallinsk marmor.

- ARDEX MG brukes til fugebredder opp til 10 mm.

Tekniske data
Konsistens Smidig og pastaaktig
Materialforbruk Ca. 0,3 kg/m² ved flisstørrelse 15x30 cm.
Bearbeidingstid Ca. 30 min. ved 20°C
Gangbar Etter ca. 1½ time
Enheter

Enhed Art. Nr. EAN