Flislim

C2 EC1PLUS Snoflinga
ARDEX X 30
Limemørtel

Produktbeskrivelse

- Til legging av ikke-fuktfølsom naturstein, kvartsittskifer og betongstein på gulv
- Til innen- og utendørs bruk
- Fremragende til legging av naturstein med store tykkelsesvariasjoner og høy vekt
- Til legging av trinn og opptrinn av naturstein, etter mellom- og tykklagsmetoden
- Lagtykkelser opp til 30 mm
- Reduserer utfellinger ved hjelp av tilsetningsstoffer
- Høyere sikkerhet gjennom fiberforsterkning
- Enkel bearbeiding – lavt forbruk
- Ingen slemming før legging

Til utendørs og innendørs bruk.

Bruksområde

ARDEX X 30 brukes til:

Liming av ikke-fuktfølsome natursteinsfliser, kvartsittskifer, betongstein o.l. etter tynn-, mellom eller tykklagsmetoden. Legging av store natursteinsplater med store tykkelsestoleranser og høy vekt. Legging av trinn og opptrinn på trapper etter mellom- eller tykklagsmetoden m.m. Oppretting av eksisterende vegg- og gulvflater før liming av fliser/naturstein.

ARDEX X 30 er velegnet til varmegulv. Til innen- og utendørs bruk.

Tekniske data
Konsistens Smidig og formbar.
Materialforbruk Ved glatte underlag: Ca. 3,8 kg/m² pulver ved tannstørrelse 10 x 10 x 10 mm.
Ved mellom- eller tykklag: Ca. 1,1 kg pulver pr. m² og mm påført mengde
Bearbeidingstid Ca. 70 minutter ved 20°C.
Monteringstid Ca. 30 min. ved 20°C.
Fuging (gulv) Etter ca. 24 timer ved 20°C.
Enheter

Enhed Art. Nr. EAN