Flislim

M1 C2FTS2
ARDEX S 48
Hurtig, høyfleksibelt, pulverbasert flislim

Produktbeskrivelse

- Høyfleksibelt og sigefritt
- Meget lavt forbruk
- Lang åpningstid
- Hurtig fugeklar

Bruksområde

ARDEX S 48 brukes til liming av keramiske fliser, særlig fliser med lavt vannoppsug (porcellanato fliser), mosaikk av glass og porselen samt isoleringsplater av skumplastmaterialer.

ARDEX S 48 brukes på underlag av betong og letklinkerbetong eldre enn 1 måned, gassbetong, kalksementpuss, sementpuss, gipspuss, anhydrit, gips- og kalsiumsilikatplater samt eksisterende fliser.

Velegnet til gulv med gulvvarme.

Bestandig overfor fukt i boliger.

Tekniske data
Konsistens Smidig og plastisk.
Materialforbruk Ca. 1,0 kg/m² med 4 mm tannsparkel
Ca. 1,3 kg/m² med 6 mm tannsparkel
Ca. 1,7 kg/m² med 8 mm tannsparkel.
Bearbeidingstid Ca. 1 time ved 20°C.
Monteringstid Ca. 20 min. ved 20°C
Fuging (gulv) Etter ca. 5 timer
Fuging (vegg) Etter ca. 3 timer, ved 20°C
Enheter

Enhed Art. Nr. EAN