Betongsparkel

ARDEX E 100
Mørteltilsetning

Produktbeskrivelse

- Øker styrken, elastisiteten og vedheften
- Reduserer muligheten for rissdannelse
- Alkaliebestandig
- Forbedrer korrosjonsbeskyttelsen

Kan brukes innen- og utendørs.

 

 

Bruksområde

Flytende akryldispersjon, som brukes som tilsetningsvæske til mørtler av:
- Vanlig sement
- ARDEX B 10, betong-finsparkelmasse
- ARDEX B 12, betongsparkelmasse
- ARDEX B 14, betongreparasjonsmørtel
- ARDEX F 11, hvit fasadesparkelmasse

- Og som tilsetning til mørtelslemming.

Forbedrer styrken, seigheten, vedheften og spenningsegenskapene. Forbedrer elastisiteten og bearbeidingskonsistensen på mørtelen, uten at vannmengden økes. Gir holdbare reparasjoner på betong, puss og betongelementer ved utbedring av svanker, hjørner og kanter ved skade, eller skader på grunn av aldring. Tillater tynnere pusslag i fast kontakt, øker slitestyrken og elastisiteten og forbedrer vedheften til mørtler og pusslag - også på glatte underlag. Øker mørtelens vedheft ved legging av naturstein og keramiske fliser i mørtel. 

Tekniske data
Konsistens Hvit væske.
Materialforbruk Se datablad
Enheter

Enhed Art. Nr. EAN
1.75 kg 10602 5703193 10602 7 40 enheder/palle