ARDEX

Vår visjon

Å utvide vår posisjon som en av de ledende leverandører av høykvalitetsløsninger innenfor bygge- og spesialmaterialer i Norge og resten av Skandinavia.

Serviceytelser

Gjennom service, opplæring og levering til byggebransjen søker vi å skape gjensidig suksess og lønnsom vekst, bygget på en bærekraftig strategi.

Som en familie

Som et familieeid firma oppfordrer vi til lagånd og motiverer våre medarbeidere til å identifisere seg med vår bedriftskultur

Vi er stolte av vår historie, av vårt samhold, bedriftskultur og profesjonelle innstilling til vår jobb.

Det ledende prinsipp i ARDEX er: Gjør alltid ditt beste.

Vi representerer ARDEX-prinsippet om at handlinger fra våre medarbeidere og samarbeidspartnere alltid skal være basert på rettferdighet, og vi oppfordrer til en gjennomsiktig og ansvarlig forretningspraksis.

Våre medarbeidere er det grunnlaget vår virksomhet ble bygget på. Og det er oss alle, som skal realisere de bæredyktige og langsiktige vekstmål vi sikter mot.